Ouderen man en kinderen spelen met bal

Maatschappelijk werk

De maatschappelijk werkers van Proteion Expertise en Behandeling zijn er voor de bewoners van de zorgcentra van Proteion en hun familie. Daarnaast bieden de maatschappelijk werkers ook hulpverlening aan mensen (uit de regio) die niet in de zorgcentra wonen, ook aan huis. Maatschappelijk werk richt zich op sociale en emotionele problemen die samenhangen met de ziekte, opname, verblijf, behandeling, revalidatie en ontslag van de bewoners.

Hulpverlening

Maatschappelijk werk kan hulp bieden aan de cliënt en zijn sociaal netwerk (cliëntsysteem). Dit netwerk (partners, familieleden of andere mantelzorgers) krijgt een steeds belangrijkere functie. Aan de ene kant zijn zij mede zorgverleners, aan de andere kant kunnen ze door de zorgzwaarte uiteindelijk zorgvragers worden. Maatschappelijk werk biedt op een methodische wijze drie kerntaken:

1. De cliënt/cliëntsysteem kennis verstrekken en daarmee stimuleren om eigen keuzen te maken.

    - Informatie/advies/voorlichting

2. Praktische dienstverlening

    - Bemiddeling
    - Onderzoek en rapportage
    - Consultatie en crisisinterventie

3. De cliënt ondersteunen en begeleiden bij het verwerven van competenties.
    - Begeleiding en ondersteuning
    - Gespreksgroepen en trainingen/cursussen

Dit vindt plaats via individuele gesprekken, groepsgesprekken of voorlichting. Maatschappelijk werk heeft hierin een belangrijke signalerende functie naar overstijgende trends en hiaten.

Praktische hulp

Veel voorkomende thema’s hierbij zijn, informatie over:

  • Regelen van volmachten, wilsbeschikkingen en levenstestament
  • Aanvragen van bewindvoering, mentorschap, curatele
  • Aanvragen van hulpmiddelen, zorg, vervoersvoorzieningen
  • Eigen bijdrage Wet langdurige zorg (Wlz) of Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  • Persoonsgebonden budget of volledig pakket thuis

Multidisciplinaire aanpak

Wij werken nauw samen met de andere disciplines binnen Proteion Expertise en Behandeling, alsook met het sociale netwerk van de cliënt.

Meer informatie

Contact maatschappelijk werkers

T: (0475) 587 538 / (0475) 587 539
E: secretariaatbc@proteion.nl

Zorgkaart NL waardering

Vragen?

Stel ze aan ons klantcontactcentrum

088 - 850 00 00

(maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur)

Bel mij terug
Contact